Sponsoring

 

Sponsorplan 2016-2017

 

Inleiding

De buitencompetitie wordt gespeeld op onze eigen accommodatie op het Sportpark Oostermeent te Blaricum. Voor de zaalcompetitie is Sportcentrum de Hilt te Eemnes onze thuishaven.

SDS’99 is een handbalvereniging die inzet op breedtesport in combinatie met het op eigen kracht bereiken binnen de beschikbare middelen van het maximaal haalbare, waarbij spelplezier hoog in het vaandel staat. Belangrijk is dat we voor elk lid, ongeacht zijn of haar niveau of ambitie, plezier in het handbalspel willen waarborgen. Wij willen voor iedereen die wil handballen een toegankelijke club zijn. De vereniging heeft daarbij gezelligheid hoog in het vaandel staan, wat niet wegneemt dat er competitief  op hoog niveau gehandbald wordt.

De senioren spelen in de zo hoog mogelijke klasse en bij de jeugd wordt zelfs op divisieniveau gehandbald. Hiermee is SDS’99 een vereniging die toonaangevend wil zijn in de regio en daar buiten.

 

Toekomst

SDS’99 kiest voor de wedstrijdsport, EN voor verenigingssport, EN men speelt in op de behoeften binnen de club.

SDS’99 staat nu voor de uitdaging om met een jonge groep verder te gaan en zowel het spelplezier in stand te houden als het potentieel te benutten. Absolute voorwaarde hierbij is wel dat we het karakter van de club, te omschrijven als gezellig, no-nonsense en beschaafd, overeind houden.

Niet in de laatste plaats moeten alle leden, jeugd, recreant, talentvol of minder talentvol,  zich bij de vereniging thuis blijven voelen.

 

Sponsoring en het beleid

Het sponsorbeleid heeft als uitgangspunt de vereniging meer financiële ruimte te geven. De uit sponsoring ontvangen financiële middelen zullen worden benut ten gunste van alle leden van de vereniging.

 

  • Zo werken wij eraan om ons kader (bestuur, trainers en scheidsrechters) optimaal te begeleiden en te versterken. Ook kunnen wij het geld gebruiken voor de aanschaf van trainingsmateriaal.
  • Specifieke activiteiten, zoals een door ons georganiseerd toernooi of het trainingsweekend kunnen natuurlijk apart gesponsord worden.
  • Sponsoring zal gecoördineerd worden door de sponsorcommissie.

 

Met elke potentiële sponsor zal gesproken worden door de sponsorcommissie. Besteding van sponsorgelden (na eventuele aftrek van kosten) wordt bepaald door het bestuur en verantwoord in de jaarrekening. Uiteraard moeten sponsoruitingen de goede naam van SDS’99 niet in gevaar brengen.

Elk sponsorcontract wordt door het bestuur goedgekeurd.

 

Waarom handbal sponsoren?

Sportsponsoring is een instrument waarmee u uw bedrijf op een sympathieke wijze kunt presenteren. U kunt natuurlijk door sponsoring uw bedrijfsnaam onder de aandacht brengen, maar zeker zo belangrijk is dat u uw betrokkenheid bij sport, handbal en het verenigingsleven toont.  Deze “Maatschappelijk betrokkenheid” werkt in het huidige ondernemersklimaat in Nederland als imago-verhogend.

Door sponsoring kunnen plaatselijke ondernemers niet alleen naamsbekendheid, maar ook een positieve uitstraling naar inwoners uit de regio en daar buiten  bewerkstelligen. Er is sprake van wederzijds voordeel.

SDS’99 beseft dat “voor wat hoort wat” principe en beoogt dus een samenwerking waarbij wij een relatie met uw bedrijf opbouwen en meer doen dan alleen geld ophalen. Zo horen wij graag van u welke communicatiedoelen u wilt bereiken zodat we gezamenlijk de best passende optie kunnen kiezen of, indien nodig, ontwikkelen.

 

Wat doen wij terug?

Natuurlijk zullen wij vooraf met u bespreken wat u met sponsoring van SDS’99 wilt bereiken. Minimaal één maal per jaar zullen wij dit met u evalueren. Daarnaast kunnen wij sponsors van SDS’99 de mogelijkheid bieden om evenementen voor medewerkers of relaties op onze accommodatie te organiseren. Eventueel kunnen wij hierbij assisteren door sport en spelactiviteiten te organiseren. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de prestaties en ontwikkelingen binnen de club.

Voor belangrijke wedstrijden zult u een uitnodiging ontvangen. Bij voldoende belangstelling kan de vereniging een sponsordag organiseren.

 

Vormen van sponsoring

In principe zal de vorm van sponsoring in overleg met de potentiële sponsor besproken worden. Dit betekent dat er sprake zal zijn van maatwerk.

Vormen waaraan gedacht kan worden zijn :

  • advertenties op de website en/of in het clubblad
  • reclame borden langs het veld;
  • shirt,  (kleding) sponsoring voor een bepaalde doelgroep (jeugd, senioren, etc);
  • tassen en/of trainingspakken.
  • steunen van (jeugd)activiteiten

Daarnaast staat de sponsorcommissie open voor elk idee.

Kijk hier voor het Beleidsplan SDS’99 2015-2018