Gedragscode handbalvereniging SDS’99

SDS ’99 wil een gezellige en gemoedelijke sportvereniging zijn en blijven. We staan als vereniging midden in de samenleving en iedereen is welkom. Met een open blik naar en respect voor onze omgeving willen we een club zijn voor en door leden. Handbal doe je immers met elkaar. Sportief plezier, sportieve prestaties en ontmoeting staan centraal! Plezier vormt de basis en de prestatie volgt.

Om deze sportieve en sociale doelstellingen te bereiken, is het van belang om op een positieve en gemoedelijke manier met elkaar om te gaan. Deze gedragscode vormt de basis voor wat wij als vereniging op sociaal vlak belangrijk vinden. Het motto van deze gedragscode luidt ‘handbal doe je met elkaar’. Dit is dan ook waarom deze gedragscode zich niet alleen richt op sporters, maar ook op trainers, coaches, bestuurders, scheidsrechters, ouders en toeschouwers. Deze gedragscode heeft oog voor de verschillen die we als mensen hebben, maar benadrukt onze gedeelde passie voor handbal.

Algemeen

 • Schep een omgeving waar iedereen zich veilig kan voelen
 • Sluit niemand buiten en wees tolerant– laat anderen in hun waarde. We respecteren de sporters en iedereen die rondom een wedstrijd of training een rol heeft.
  Maak geen onderscheid naar levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele gerichtheid of andere kenmerken en beledig niemand
 • Houd je aan alle geldende wet- en regelgeving, waaronder de horecawet en regels omtrent alcohol
  Drink na het sporten met mate alcohol en drink niet meer dan geoorloofd als je nog moet deelnemen aan het verkeer
 • Respecteer afspraken die binnen de vereniging gemaakt zijn

Vanzelfsprekend is het mogelijk om afspraken ter discussie te stellen, maar doe dat met een positieve, constructieve houding

 • Maak geen misbruik van je positie om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen
 • Onthou je van elke vorm van (seksuele) intimidatie, ongewenste aanrakingen en/of misbruik. Tolereer dit gedrag niet. Maak melding van uitingen of signalen van grensoverschrijdend gedrag, mogelijk bij de begeleiding van het team, vertrouwenscontactpersoon van de club, bestuur of eventueel bij het Centrum Veilige Sport
 • Ga met respect om met andermans eigendommen
 • Betreed niet ongeoorloofd of onaangekondigd een kleedkamer of doucheruimte van een team
 • Maak melding van gedrag dat niet overeenkomt met deze gedragscode
  Neem alle meldingen, ongeacht aard of bron, erg serieus en handel daarnaar

Kader

 • Wees bewust van de aard van je samenwerkingspartners (sponsors, huurders etc) en je voorbeeldfunctie.
 • Ken de geschreven en ongeschreven regels van de club en handel naar deze regels en richtlijnen
  Voorkom (de schijn van) belangenverstrengeling en handel integer

Sporters, officials en publiek

 • Houd je aan de regels en richtlijnen van de sport en van de club
 • Help mee aan het realiseren van een veilige sport omgeving. Je behandelt spelers, trainers, coaches, scheidsrechters en andere betrokkenen met respect.
  Let op je taalgebruik en zorg ervoor dat iedereen zich vrij en veilig kan bewegen. Wees bewust van je mogelijke voorbeeldfunctie. We gaan met respect om met de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Wees eerlijk en sportief
  Gebruik geen verbaal of fysiek geweld, draag bij aan een sportief wedstrijdverloop.
 • Sluit niemand buiten en wees tolerant – laat anderen in hun waarde
 • Behoud je van commentaar op de wedstrijdbegeleiding als publiek of anderszins zijdelings betrokkene.

We gaan er natuurlijk van uit dat iedereen zich volgens bovenstaande regels gedraagt. Mocht er toch een overtreding van deze gedragsregels plaatsvinden, kan dat na waarschuwing leiden tot sancties. In eerste instantie ligt de beoordeling bij de begeleiding van een team of het bestuur, afhankelijk van de aard van de overtreding van de regels. De begeleiding kan ervoor kiezen om een overtreding af te doen met passende maatregelen in de disciplinaire sfeer of om de sanctionering van een overtreding over te dragen aan het bestuur. Sancties die opgelegd kunnen worden zijn berisping, schorsing, ontzetting uit de functie of, in het ergste geval, royement (ontzetting uit het lidmaatschap).

Iedereen die bij de vereniging is betrokken mag een beroep doen op een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). De vereniging streeft naar een intern en extern beschikbaar VCP, die bij voorkeur jaarlijks een (opfris)cursus volgen voor deze rol. De vertrouwenscontactpersoon is te bereiken via dit mailadres. Deze mail wordt direct doorgestuurd naar beide contactpersonen.

Deze vertrouwenscontactpersoon kiest geen kant bij signalen of incidenten en doet géén onderzoek in de vereniging. Maar deze onafhankelijke contactpersoon luistert, denkt mee en kent het sportnetwerk. De VCP is niet tevens dagelijks bestuurslid van de vereniging.

Sociale veiligheid binnen onze vereniging zou vanzelfsprekend moeten zijn. Hiervoor zorg dragen is dan ook een taak voor iedereen. We rekenen op ieders medewerking!

Blaricum, mei 2023